Συχνές Ερωτήσεις

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Στα παιδιά και τους εφήβους συστήνεται, να ακολουθήσουν το αγαπημένο τους άθλημα, με σκοπό τη φυσιολογική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και ωρίμανση. Δεν υπάρχουν ενδείξεις, ότι η αθλητική ή η σωματική δραστηριότητα επηρεαζει αρνητικά  μικρά ή μεσαία σκολιωτικά κυρτώματα. 

Ωστόσο τα άτομα με μεγάλα σκολιωτικά κυρτώματα, θα πρέπει να περιορίζουν τις δραστηριότητες που ασκούν συμπιεστικά φορτία στην σπονδυλική στήλη, αλλά και να αποφεύγουν αθλήματα τα οποία είτε γυμνάζουν μονόπλευρα τον κορμό, είτε διατηρούν τον θώρακα σε θέση έκτασης (flat back) πχ άρση βαρών, ακοντισμός, σφαιροβολία, τένις, πινγκ – πονγκ, ρυθμική, ενόργανη, μπαλέτο. 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις, που να δηλώνουν, ότι τα παραπάνω αθλήματα ή και παρόμοια τους, επιδεινώνουν την σκολίωση, με αποτέλεσμα οι απόψεις μεταξύ των επιστημόνων, που εξειδικεύονται στην σκολίωση, να διίστανται.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Η κολύμβηση σαν άθλημα αποτελεί μια υγιή μορφή άσκησης, που ενδυναμώνει το μυϊκό σύστημα, αυξάνει την ελαστικότητα της σπονδυλικής στήλης και βελτιώνει τη συνολική υγεία και φυσική κατάσταση.

Ωστόσο, η επίδραση της κολύμβησης  σε οτι αφορά την αντιμετώπιση της  σκολίωσης, δεν έχει καμία επιστημονική υποστήριξη, σύμφωνα με νεότερα ερευνητικά δεδομένα και συνεπώς, δεν θα πρέπει να προτείνεται ως μέσο πρόληψης ή και επιλογή θεραπειας. (Swimming and spinal deformities, a cross-sectional study). 

Έρευνες καταδεικνύουν, ότι το άθλημα της κολύμβησης, δεν επιδρά θετικά σε σκολιωτικά κυρτώματα, ούτε αποτρέπει την εξέλιξή τους ,καθώς δεν μπορεί να επηρεάσει ξεχωριστά κάθε block της σπονδυλικής στήλης, το οποίο βρίσκεται σε αντίθετη μετατόπιση και στροφή, σε σχέση με το ανώτερο και κατώτερο block, (Does Swimming Prevent Spinal Deformities? Journal of Pediatrics, Volume 166, issue 1, P1-3 2015), (The Prevalence of Scoliosis in Adolescent Swimmers and the Effect of Swimming on Adolescent Idiopathic Scoliosis).  

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα πολλαπλά οφέλη της κολύμβησης στην υγεία , δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ από καμία έρευνα.

YOGA PILATES ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Η διατήρηση μιας ιδανικής φυσικής κατάστασης, αλλά και η βελτίωση της ψυχοκοινωνικής υγείας, αποτελούν εξαιρετικούς λόγους, ώστε κάποιο άτομο να επιλέξει την yoga και to pilates, ως μορφή άσκησης. Ωστόσο, οι ασκήσεις yoga και pilates, δεν αποτελούν μεθόδους, που έχουν σχεδιαστεί, για την θεραπεία παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, όπως η σκολίωση. 

Άλλωστε, κατά την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, δεν αναδύονται αξιόπιστες έρευνες, που να τεκμηριώνουν την συμβολή των παραπάνω μεθόδων στον περιορισμό της επιδείνωσης, αλλά και στην διόρθωση παθολογικών κυρτωμάτων τρισδιάστατης μορφής.

Συνεπώς, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και σκεπτικισμός, όταν ο γυμναστής yoga ή pilates, επιδιώκει την διόρθωση ή τον έλεγχο της παραμόρφωσης, χωρίς να συνεκτιμώνται τα κλινικά και ακτινολογικά χαρακτηριστικά, καθώς και μετρήσεις, όπως ο τύπος της σκολίωσης, ο βαθμός στροφής των σπονδύλων, η γωνία cobb του κυρτώματος, το σημείο risser και η πρόγνωση της επιδείνωσης.

YOGA PILATES ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΦΩΣΗ

Τα άτομα με κύφωση (λειτουργική / scheuermann), παράλληλα με το εξειδικευμένο πρόγραμμα θεραπειας, που θα πρέπει να ακολουθούν, παρακινούνται να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα οι νέοι, να ακολουθούν το αγαπημένο τους άθλημα. Το άθλημα της κολύμβησης και ιδιαίτερα το ύπτιο στυλ αποτελεί μια καλή επιλογή για άτομα λειτουργική κύφωση. 

Παράλληλα από την μέθοδο yoga και pilates μπορούν να επιδράσουν θετικά στη λειτουργική κύφωση ορισμένες ασκήσεις, χωρίς, ωστόσο να μπορούν να επηρεάσουν θετικά και την κύφωση τύπου scheuermann.

info@atwa.gr