Μέθοδος Schroth

 Η Κατερίνα Βακρά έχει λάβει πιστοποίηση στην μέθοδο SCHROTH από το ΒSPTS ( BARCELONA SCOLIOSIS PHYSIOTHERAPY SCHOOL).

Μέθοδος schroth

Η μέθοδος Schroth αποτελεί μία επιστημονικά τεκμηριωμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη εξειδικευμένη μέθοδο φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, όπως η κύφωση – κύφωση Scheuermann και η σκολίωση.

Πώς εφαρμόζεται η μέθοδος Schroth

Η θεραπευτική προσέγγιση της μεθόδου schroth σε παθήσεις της σπονδυλικής στήλης , στηρίζεται σε ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις PSSE  (physiotherapy Specific Scoliosis Exercise).

Οι  ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις(PSSE), εφαρμόζονται στους ασθενείς, μόνο  από  πιστοποιημένους στην μέθοδο schroth φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στον σχεδιασμό ,την εκτέλεση και την παρακολούθηση του προγράμματος θεραπείας.  

Πρόγραμμα θεραπείας Schroth

Κάθε πρόγραμμα θεραπείας schroth, σχεδιάζεται σύμφωνα τις κατευθυντήριες οδηγίες των επιστημονικών ιατρικών κοινοτήτων SRS (Scoliosis Research Society) και SOSORT (Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation)  και στην συνέχεια  διαμορφώνεται με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση παραγόντων όπως:

Η στροφή του κορμού

Η ακτινολογική στροφή των σπονδύλων

Το στάδιο ανάπτυξης του ατόμου

Η ασυμμετρία των ώμων και των λαγονίων οστών της λεκάνης

Η γωνία cobb του κυρτώματος

Ο τύπος του κυρτώματος​

Συνακόλουθα και σύμφωνα με το bspts η θεραπεία Schroth, δομείται με βάση τον τύπο του κυρτώματος  και προσαρμόζεται στην ηλικία, το ιατρικό ιστορικό και το στάδιο θεραπείας του ατόμου.

Κατά την εκτέλεση της,κάθε θεραπεία schroth, έχει ως αφετηρία  τη διόρθωση της λεκάνης και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας και τα τρία επίπεδα κίνησης (μετωπιαίο, οβελιαίο, εγκάρσιο), εξελίσσεται με την έκπτυξη των πιεσμένων τμημάτων της σπονδυλικής στήλης και την εκπαίδευση στην ειδική στροφική αναπνοή RAB (Rotational Angular Breathing).

 Τελική επιδίωξη είναι η μυϊκή ενεργοποίηση των blocs της σπονδυλικής στήλης, αλλά και η σταθεροποίηση των διορθώσεων, ώστε να επιτευχθεί συμμετρία κεφαλιού – ώμων – σπονδυλικής στήλης -λεκάνης – ισχίων.

Οι ασθενείς διδάσκονται σύμφωνα με τον τύπο σκολίωσης / κύφωσης, πώς να υιοθετούν  και να διατηρούν την διορθωμένη  στάση του κορμού τους, στις καθημερινές δραστηριότητες , δηλαδή, πώς να κάθονται, να μελετούν, να εργάζονται σε υπολογιστή, να στέκονται, να κοιμούνται, να κινούνται.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SCHROTH

Η μέθοδος schroth χαρακτηρίζεται από την

  • Τρισδιάστατη αυτό – διόρθωση των παθολογικών κυρτωμάτων της σπονδυλικής στήλης (3D Auto Correction)
  • Ενεργητική επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης (Self Elongation)
  • Στροφική αναπνοή RAB (Rotational Angular Breathing)
  • Μυική ενεργοποίηση
  • Εκπαίδευση διατήρησης  των διορθωμένων blocs της σπονδυλικής στήλης κατά τις καθημερινές δραστηριότητες (ADL Training)

ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα με την μέθοδο Schroth επιδιώκει

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SCHROTH

Σκολίωση παιδιών εφήβων ενηλίκων

Κύφωση παιδιών, εφήβων, ενηλίκων

Παράλληλα με την θεραπεία ειδικού κηδεμόνα διόρθωσης

Μετά από χειρουργική επέμβαση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κατά την διάρκεια κάθε θεραπείας schroth και σε τακτά χρονικά διαστήματα,  ο πιστοποιημένος στην μέθοδο φυσικοθεραπευτής, αξιολογεί κλινικά και ακτινολογικά τον ασθενή του, ώστε να ελέγχει την εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. 

Η αξιολόγηση αυτή, περιλαμβάνει:

Την ακτινολογική μέτρηση της γωνίας cobb του κυρτώματος

Την ακτινολογική μέτρηση της στροφής των σπονδύλων

Την κλινική μέτρηση της στροφής της σπονδυλικής στήλης με σκολιώμετρο.

Την κλινική αξιολόγηση των ασυμμετριών με βάση τις κλίμακες TRACE και POTSI

Την αποτύπωση της συνολικής κλινικής εικόνας του ατόμου με την χρήση ειδικού πίνακα και φωτογραφιών.

Την χρήση SRS-ZZ, TAPS, BRACE QUESTIONNAIRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ SCHROTH ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΦΩΣΗΣ- ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου schroth επιβεβαιώνεται από το σύνολο ιατρικών οργανισμών
Και παράλληλα τεκμηριώνεται από τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών υψηλής μεθοδολογικής ποιότητας (level of evidence 1)

ACTIVE SELF- CORRECTION AND TASK –ORIENTED EXERCISES REDUCE SPINAL DEFORMITY AND IMPROVE QUALITY OF LIFE IN SUBJECTS WITH MILD ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS(EUROPEAN SPINE JOURNAL 02/2014)

Η παρούσα έρευνα προτείνει τις ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις, ως την πρώτη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της σκολίωσης, με στόχο την παρεμπόδιση της επιδείνωσης και παράλληλα την βελτίωση της σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.

THE EFFICACY OFF THREE-DIMENSIONAL SCHROTH EXERCISES IN ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS.A RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL TRIAL (CLINICAL REHABILITATION 2015 MARCH16)

Η συγκεκριμένη έρευνα επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου schroth σε ότι αφορά την μείωση της γωνίας Cobb  της σκολίωσης, και τον βαθμό στροφής της σπονδυλικής στήλης.

The effect of Schroth exercises added to the standard of care on the quality of life and muscle endurance in adolescents with idiopathic scoliosis “SOSORT 2015 AWARD WINNER”.

Η έρευνα αποδεικνύει, ότι η μέθοδος schroth βελτιώνει σημαντικά την μυϊκή αντοχή, τον πόνο και την στάση σε άτομα με Εφηβική Ιδιοπαθή Σκολίωση. Παράλληλα, ο συνδυασμός της μεθόδου SCHROTH, με κηδεμόνα προσφέρει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από την θεραπεία μόνο με κηδεμόνα και χωρίς τις ειδικές ασκήσεις PSSE

Schroth physiotherapeutic scoliosis-specific exercises added to the Standard of care lead to better cob angle outcomes in adolescents with idiopathic scoliosis.

Η παρούσα έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι η μέθοδος schroth, όταν προστίθεται στην θεραπεία με κηδεμόνα, ή όταν αποτελεί την αποκλειστική θεραπεία, αντί της απλής παρακολούθησης, καταφέρνει να μειώσει σημαντικά την γωνία cobb της ιδιοπαθούς σκολίωσης.

Effectiveness of schroth exercises during bracing in adolescent idiopathic scoliosis SOSORT AWARD 2017 WINNER.

Η μέθοδος schroth, όταν προστίθεται στην θεραπεία  με κηδεμόνα, επιτυγχάνει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα σε παραμέτρους, όπως η γωνία cobb και η ATR , σε σύγκριση με την θεραπεία αποκλειστικής εφαρμογής κηδεμόνα.

The effect of schroth therapy on thoracic kyphotic curve and quality of life in Scheuermann’s patients: A randomized controlled trial –NCBI.

Τα παρόντα ερευνητικά ευρήματα υποδεικνύουν, ότι η μέθοδος schroth αποτελεί μια αποτελεσματική θεραπεία στην αντιμετώπιση της κύφωσης τύπου scheuermann.

Improvement of clinical and radiographic presentation of Scheuermann disease after schroth therapy treatment.

H παρούσα έρευνα, υποστηρίζει, ότι η μέθοδος schroth, μπορεί να μειώσει την γωνία cobb σε ασθενείς με κύφωση Scheuerman.

info@atwa.gr