Εξειδικευμένες Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις PSSE

Ασκήσεις PSSE

H σκολίωση και η κύφωση, αποτελούν παθήσεις , οι οποίες επηρεάζουν την αρχιτεκτονική δομή της σπονδυλικής στήλης και για αυτόν το λόγο, απαιτείται εξειδικευμένη αντιμετώπιση και θεραπεία.

Η φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση των παραπάνω παθήσεων, βασίζεται σε εξειδικευμένες φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις, οι οποίες ονομάζονται PSSE

Περισσότερες Πληροφορίες

Η μέθοδος Schroth αποτελεί την πιο αναγνωρισμένη και  επιστημονικά τεκμηριωμένη μορφή θεραπείας από τις PSSE.                                       Κάθε πρόγραμμα PSSE αποτελεί μια στρατηγική θεραπείας, η οποία στηρίζεται στην αξιολόγησή της κλινικής και ακτινολογικής εικόνας του ατόμου.

Συνακόλουθα, κάθε θεραπευτική πρόταση PSSE είναι εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στον τύπο του κυρτώματος, το ιατρικό ιστορικό και το στάδιο θεραπείας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ PSSE

Οι PSSE χαρακτηρίζονται από :

ΣΤΟΧΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΚΉΣΕΩΝ PSSE ΣΤΗΝ ΣΚΟΛΙΩΣΗ-ΚΥΦΩΣΗ

ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (WAIT ‘N SEE) ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΡΤΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

H έγκαιρη διάγνωση της σκολίωσης, όταν συνδυάζεται με τη πρώιμη έναρξη φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης μεγιστοποιεί τις πιθανότητες επιτυχούς έκβασης και θεραπείας.
Ωστόσο, παρά τις αυξανόμενες έρευνες και τις κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών οργανισμών, η σύσταση της απλής παρακολούθησης και αναμονής (wait and see) αποτελεί μια συνηθισμενη αντιμετωπιση σε κυρτώματα μικρότερα από 20 μοίρες. Αυτή η τακτική είναι αντίθετη σε αποτελέσματα ερευνών που δηλώνουν, ότι τα μικρά κυρτώματα σε παιδιά και εφήβους τείνουν να επιδεινώνονται και μερικές φορές ραγδαία, ενω σχεδόν ποτέ δεν υποχωρούν  χωρίς θεραπευτική παρέμβαση.                                                                                                              Η παρακολούθηση ενός κυρτώματος, δεν επιφέρει ποτέ θετικά αποτελέσματα, όταν ο ασθενής καλείται να περιμένει έξι μήνες μετά τη διάγνωση και μέχρι την επόμενη εξέταση από τον ορθοπεδικό του.                                                                                     Επειδή η σκολίωση είναι μια πάθηση, η οποία επιδεινώνεται συνεχώς, είναι αναγκαίο, να δράσουμε γρήγορα, αλλά και προληπτικά απέναντι σε κάθε μικρό κύρτωμα.                                                                                                                                                              Η καθυστέρηση της έγκυρης έναρξης της θεραπείας, ιδιαίτερα σε παιδιά και εφήβους, αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία για τον περιορισμό της επιδείνωσης ενός μικρού κυρτώματος.                                                                                                                             Είναι δεδομένο, σύμφωνα με έρευνες, ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με σκολίωση, θα γίνουν ενήλικες με σκολίωση, όταν απλά παρατηρούμε ένα κύρτωμα κατά την έναρξή του.

Η πρώιμη έναρξη ειδικών φυσικοθεραπευτικών ασκήσεων PSSE, ίσως και να αποτελεί μοναδική ευκαιρία, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες εφαρμογής κηδεμόνα, αλλά και το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης στο μέλλον.

Τα τελευταία χρόνια, η πρώιμη έναρξη εξειδικευμένων φυσικοθεραπευτικων ασκήσεων (try and see) σχεδιάζεται, ώστε να αντικαταστήσει το παραδοσιακό μοντέλο της παρακολούθησης ενός μικρού κυρτώματος (wait and see). 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα μεγάλα παθολογικά κυρτώματα της σπονδυλικής στήλης, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Όλα έχουν ξεκινήσει και έχουν εξελιχθεί από μικρά κυρτώματα.

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε ότι  η απλή παρακολούθηση κάθε μικρού κυρτώματος, δε θα πρέπει να αποτελεί θεραπευτική επιλογή ή στρατηγική θεραπείας.

info@atwa.gr