Μετεγχειρητικη Αποκατασταση

Μετεγχειρητική Αποκατάσταση

Εφαρμόζονται εξειδικευμένα πρωτόκολλα αποκατάστασης , τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε χειρουργείου και συνδυάζουν τις ανάλογες μεθόδους / τεχνικές (schroth, pnf, psse, κινητοποίησης, κτλ.), με φυσικά μέσα (laser, u/s, διαθερμία, ηλεκτροθεραπεία, θερμοκρυοθεραπεία – κρυοθεραπεία), θεραπεία TECAR και θεραπευτική άσκηση.

Στόχος είναι πάντα η ταχεία, ασφαλή και επιτυχή επιστροφή του ατόμου στις καθημερινές του δραστηριότητες.

info@atwa.gr